top of page
93028950_2818642295088877_34393543626090
ՈՒսուցումը գիտելիքների աղբյուր է, դաստիարակությունը՝ կենսափորձի, իսկ պատանուն անհրաժեշտ է սովորեցնել ու դաստիարակել թե՝ որպես ապագա մասնագետի, թե՝ որպես համակողմանի ներդաշնակ զարգացած քաղաքացու: 
ՏՆՕՐԵՆ՝ ԿԱՐԻՆԵ ՄԻՔԱԵԼՅԱՆ

Հեռախոս՝ 0231-5-20-16 

 

Կրթությունը գիտելիքների քանակը չէ, այլ լիակատար ըմբռնումն ու հմուտ կիրառումն այն ամենի ինչ գիտես

img-2 - Copy.jpg
ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ  Ի. Գ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հեռախոս՝ 0231-5-55-08

Քոլեջը միջին մասնագիտական կրթություն է իրականացնում հետևյալ մասնագիտությունների գծով

Առևտուր

Բանկային Գործ

Գյուղատնտեսագիտություն

Գրադարանային գործ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

Նախադպրոցական կրթություն

Ռեժիսուրա

Սպասարկման կազմակերպում

bottom of page